Hecterra – to rozwiązanie dla agrobiznesu

Jest to prosta, ale skuteczna aplikacja dla sektora rolnego, umożliwiająca śledzenie pracy w polu, w oparciu o dane telematyczne.

Produkt dostarcza pracownikom i menedżerom przedsiębiorstw rolnych przejrzyste dane na temat pól, upraw i ich obróbki. Posiadając szczegółowe informacje o tym, kto, kiedy i jak obrabia uprawy, klient może skutecznie planować i usprawniać procesy agrobiznesu.

Hecterra

Dlaczego Hecterra?

KONTROLA POJAZDÓW SPECJALNYCH

Klient otrzymuje wyraźne dane dotyczące jakości i ilości prac polowych, a także pracy maszyn rolniczych i mechanizatorów.

AUTOMATYZACJA RACHUNKOWOŚCI

Aplikacja oblicza powierzchnie obróbki pól, zużycie paliwa, przebieg, prędkość i inne parametry, oszczędzając czas pracowników.

WIARYGODNOŚĆ DANYCH

Hecterra dokładnie uwzględnia powierzchnie obróbki pól o skomplikowanych kształtach, biorąc pod uwagę przedziały, luki i nieuprawiane obszary wśrodku pól.

INTEGRACJA PRZEZ API

Przekazuj i korzystaj z danych od Hecterra w 1C i innych systemach księgowych za pomocą API.

Jak to działa?

Importowanie geoobszarów jako pól; dobieraj przyczepy, kierowców i obiekty w Wialon do użytkowania w Hecterra

Wypełniaj poradniki upraw, operacji i płodozmianu

Akceptuj lub odrzucaj wybrane obróbki pól

Generuj i eksportuj raporty prac polowych

Możliwości funkcjonalne

Pola i uprawy

Import lub stworzenie pól. Wygodna kontrola płodozmianu, lista upraw i szczegółowa historia działań dla każdego pola.

Obróbka pól

Poszukiwanie nowych obróbek pól. Opcje edycji i potwierdzania obróbek przed dodaniem do bazy

Pojazdy specjalne i kierowcy

Korzystaj z kierowców, obiektów i przyczep stworzonych przez Wialon. Obliczanie zużycia paliwa, prędkości i przebiegu dla każdej obróbki pola.

Raporty

Łatwe generowanie raportów dotyczących kierowców, pól, operacji i obiektów. Import raportóndo csv.

Monitoring w czasie rzeczywistym

  • Znaczniki zdarzeń z informacjami w podpowiedziach
  • Płynne przemieszczanie się obiektów na mapie
  • Wygodny interfejs do poruszania się osią czasu
  • Zmiana prędkości odtwarzania
  • Śledzenie wartości różnych parametrów i czujników
  • Kolor ścieżki zależy od wskaźników (prędkość, wartość czujników itp.), i może się zmieniać.
Monitoring

Wypróbuj teraz