OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące SKY SECURITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 42, lok.115, kod pocztowy 01-171,KRS 0000905298

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”.
Informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest SKY SECURITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 42, lok.115, kod pocztowy 01-171,KRS 0000905298, dalej zwany także „Administratorem”. Administrator będzie prowadził operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.

 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: info@wialoneu.com

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

  Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania

  a) rejestracji w Serwisie: utworzenia indywidualnego konta, zarządzania tym kontem, złożenia zamówienia

  pozyskujemy zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO celem rejestracji i założenia konta internetowego, dalej poprzez akceptacje regulaminu Użytkownik zawiera z nami Umowę i w związku z zawartą umową, wykonujemy wszelkie czynności związane z prowadzeniem jego konta internetowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  czas niezbędny do wykonania umowy, tj. do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą można wycofać w każdym momencie.

  b) złożenia zamówienia bez rejestracji konta

  pozyskujemy zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO celem realizacji zamówienia. Dalej przekazujemy dane osobowe Użytkownika partnerom Administratora wskazanym w pkt. 2 §4 celem wykonywania i realizacji zamówienia

  do czasu realizacji zamówienia lub do wycofania zgody przez Użytkownika.

  c) sprzedaży towaru lub zamówienia usługi świadczonej przez Administratora

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie zapisów umowy zawartej wskutek zakupu towaru lub/ i usług. Dalej przekazujemy dane osobowe Użytkownika partnerom Administratora wskazanym w pkt. 2 §4 celem wykonywania i realizacji zamówienia.

  pod czas korzystania z usług oferowanych przez Administratora oraz czas niezbędny dla wykonania umowy

  d) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter)

  art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  do wycofania zgody przez Użytkownika.

  e) przedstawienia oferty marketingowej poprzez skontaktowania się z Użytkownikiem pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail

  art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  okres trwania akcji marketingowej lub do wycofania zgody przez Użytkownika.

  f) wypełnienia procesu reklamacyjnego

  art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  okres wypełnienia obowiązku prawnego i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora.

  g) realizacji przysługującego Administratoru prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

  art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  okres dochodzenia roszczeń

  h) korzystania z usług: formularza kontaktowego w Serwisie lub zamieść opinię lub zapytaj o produkt

  art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  pod czas korzystania z usług oferowanych przez Administratora oraz czas niezbędny dla wykonania umowy

  i) badania satysfakcji

  art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  okres badania

  j) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia spoczywającego na Administratorze obowiązku podatkowego – np. wystawiania rachunków za wykonane usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych Użytkownika

  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

  okres niezbędny do wypełnienia obowiązku podatkowego

 4. Twoje dane będą udostępniane odbiorcom, w tym:

Gurtam UAB, ul. K.Donelaichio G.24, LT-44239, Kaunas, Lithuania;;

BIURO RACHUNKOWE HELP SP Z O. O. ul. Niemcewicza 26 lok. 135, 02-306, Warszawa, NIP: 7010477931.

 1. Posiadasz prawo:

1. Prawo do wycofania zgody;

2. Prawo dostępu do danych;

3. Prawo do przenoszenia;

4. Prawo do sprostowania danych;

5. Prawo do usunięcia danych;

6. Prawo do ograniczenia;

7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

8. Skarga do organu nadzorczego.

 1. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.